Yhteystiedot

PWS-Osaamiskeskus
Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö
Oikotie 7 C 2, 04400 Järvenpää

KÄYNTIOSOITE: Helsingintie 9 C, 2 krs., Järvenpää

toimisto@uvps.fi
Puh 040 304 7902


Opiskelu

koulu.pngPWS-henkilöillä on oikeus ja velvollisuus osallistua koulunkäyntiin kuten muillakin suomalaisilla. Tavallisesti PWS-lapset kuuluvat opetuksessa erityisen tuen piiriin, minkä ansiosta he saavat yksilöllisiä tukitoimia. PWS-henkilöt voivat esimerkiksi saada koulunkäyntiavustajan ja erityisopetusta tarvitsemissaan oppiaineissa. Tavallisesti PWS-lasten oppivelvollisuuttaan myös pidennetään, jolloin he aloittavat koulun muita myöhemmin, viettäen ylimääräisen vuoden esiopetuksessa. Mikäli PWS-henkilön valmiudet riittävät, voi opiskelu tapahtua tavallisessa koululuokassa. Toisinaan opetus järjestetään erityisluokassa tai erityiskoulussa, mikäli tämän arvellaan edistävän oppimista parhaiten.

PWS-henkilön koulunkäynti millä tahansa asteella vaatii oppilaitokselta erityisjärjestelyjä ja PWS-osaamista. Ruokailuun liittyvät seikat on huomioitava tarkasti, samoin kuin järjestelmällisyyteen, päivärytmiin ja mahdolliseen haastavaan käyttäytymiseen liittyvät asiat. Opiskelun alkaessa on oltava erityisen tarkkana, sillä koulumatka ja uudet koulukaverit antavat PWS-henkilölle useita mahdollisuuksia ruuan hankintaan.

Suoritetun peruskoulun jälkeen PWS-henkilön on mahdollista hakea jatko-opintoihin. Suomessa on seitsemän erityisammattioppilaitosta joissa on erilaisia koulutusohjelmia tukea tarvitseville henkilöille. Oppilaitokset sijaitsevat ympäri maata ja joidenkin yhteydessä on mahdollista myös asua. Tavallista kuitenkin on, että opiskelun aikana PWS-henkilö asuu joko kotonaan tai lähellä olevassa muussa asuntolassa, sillä oppilaitosten asuntolat eivät yleensä pysty tarjoamaan riittävää ympärivuorokautista tukea ja valvontaa.

Lista opiskelun tukitoimista
Jyväskylän yliopiston peda.net -sivuston tietopankki 

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa tarjolla olevat koulutusvaihtoehdot 
Eritysoppilaitosten yhteinen ameo.fi sivusto

Tulostettava  PWS-oppilas koulussa - opas (pdf)
Opas on tarkoitettu koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle ja muille PWS-oppilaan koulutyöskentelyyn osallistuville. Oppaassa käydään läpi oireyhtymän yleisiä piirteitä ja niiden vaikutuksia oppimiseen. Oppaassa käsitellään lisäksi sellaisia PWS-oppilaille tyypillisiä käyttäytymisen piirteitä ja ominaisuuksia, jotka tulevat usein esille luokkatyöskentelytilanteissa. Lisäksi annetaan käytännön vinkkejä ja neuvoja koulutyön helpottamiseksi.


Työ ja työtoiminta


toissa.pngMahdollisesta ammattitutkinnosta huolimatta PWS-henkilöt eivät yleensä pysty itsenäiseen työhön, vaan tarvitsevat ohjaajan tai työvalmentajan tukea. Vaikka työtehtävässä vaadittavat käytännön taidot olisikin mahdollistat oppia, erilaiset vuorovaikutustilanteet ja ruokailuun liittyvät seikat ovat yleensä liian hankalia hallittaviksi. Mikäli tukea on saatavilla, voi työmarkkinoilta kuitenkin löytyä myös PWS-henkilöille sopivia työtehtäviä. Jos työpaikkaa etsitään avoimilta työmarkkinoilta, on tärkeää muistaa mainita työnantajalle palkkatuesta, jota työnantaja voi hakea palkatessaan osatyökykyisen henkilön. Palkkatuki kattaa yleensä merkittävän osan palkkauskustannuksista.

Suurin osa PWS-henkilöistä työskentelee kunnan järjestämässä työtoiminnassa. Kunnan velvollisuutena on järjestää työ- tai päivätoimintaa niille henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä työsuhteiseen työhön. Myös työtoiminnassa on mahdollista työskennellä omien mielenkiinnonkohteiden- ja koulutuksen mukaisissa tehtävissä, mutta työn vaativuus on henkilön omien kykyjen mukaista. Osa työtoiminnasta voi tapahtua myös avotyönä, jolloin työtoimintaa harjoitetaan tavallisella työpaikalla työtoiminnan ohjaajien tukemana.